Medarbeidere


 • JENS RICHARD ANDERSEN
  Advokat (H) / partner
  +47 38 02 85 00
  +47 97 10 99 55
  jra@interjuris.no

  Les mer

  x
  JENS RICHARD ANDERSEN
  Advokat (H) / partner
  +47 38 02 85 00
  +47 97 10 99 55
  jra@interjuris.no

  Jens Richard Andersen har bred forretningsjuridisk erfaring med hovedvekt på norsk- og internasjonal kontraktsrett innen handel og industri, selskapsrett og transaksjoner, samfunnsansvar, finansiering og forsikringsrett. Han har møterett for Høyesterett og har bistått en rekke klienter ved norske domstoler og for norske og utenlandske voldgiftdomstoler. Jens Richard Andersen har vært oppnevnt som dommer i en rekke voldgiftssaker. Han har gjennom en årrekke opparbeidet seg en betydelig styreerfaring, særlig fra industribedrifter. Han holder foredrag om emner knyttet til forsikringsrett, bedrifters samfunnsansvar og internasjonal voldgift.

  Hovedarbeidsområder:
  Utarbeidelse og tolkning av norske og engelsk språklige kontrakter for handel, industri og tjenesteytende næringer.
  Selskapsrett og transaksjoner/M&A
  Selskapers samfunnsansvar/ anti- korrupsjonslovgivning
  Finansiering (lån/ EK)
  Tvisteløsning/ voldgift
  Forsikring (herunder transportforsikring)
  Styrearbeid

  Utdannelse/ praksis:
  Partner, Advokatfirmaet InterJuris, 2016
  Partner, Advokatfirmaet Kjær, 2007
  Partner, Advokatfirmaet Wiersholm, Oslo, 1987
  Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Wiersholm, Oslo, 1984
  Departementet for Handel og Skipsfart, Internasjonale garantier, 1982
  Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Bryge & Albert, Kristiansand, 1980
  Juridisk Embetseksamen, Universitetet i Oslo, 1979.

  Språk: Norsk, engelsk


 • LARS GUNNAR NAG
  Advokat/ partner
  +47 38 02 85 00
  +47 47 90 24 50
  lgn@interjuris.no

  Les mer

  x
  LARS GUNNAR NAG
  Advokat/ partner
  +47 38 02 85 00
  +47 47 90 24 50
  lgn@interjuris.no

  Lars Gunnar Nag arbeider hovedsakelig med forretningsjuridisk rådgivning og bistår særlig selskaper med spørsmål relatert til kontraktsrett, herunder erverv og utvikling av fast eiendom, entreprise, m.v. Han bistår også klienter med rådgivning knyttet til selskapsrett og arbeidsrett.
  Nag har opparbeidet seg betydelig erfaring knyttet til entreprisekontrakter, både Norsk Standard og ulike former for OPS- og samspillskontrakter.

  Hovedarbeidsområder:
  Utarbeidelse og tolkning av kontrakter
  Kontraktsforhandlinger
  Omstilling og nedbemanning
  Selskapsrett
  Selskapers samfunnsansvar / antikorrupsjonslovgivning
  Tvisteløsning / voldgift

  Utdannelse/praksis:
  Partner, Advokatfirmaet InterJuris 2016
  Partner, Advokatfirmaet Kjær, 2014
  Fast ansatt advokat, Advokatfirmaet Kjær, 2013
  Advokatfullmektig Advokatfirma Myhre & Johnsen, 2011 – 2013
  Daglig leder Rørhuus Anlegg AS, 2010 – 2011
  Juridisk rådgiver Agder OPS Vegselskap, 2006 – 2010
  Juridisk direktør Utdanningsdirektoratet, 2004 – 2006
  Førstekonsulent / rådgiver / seniorrådgiver Kunnskapsdepartementet, 1998 – 2004
  Juridisk embetseksamen, 1997

  Språk:
  Norsk
  Engelsk


 • ØYVIND SUND
  Advokat/partner
  +47 38 02 85 00
  +47 91 75 02 71
  os@interjuris.no

  Les mer

  x
  ØYVIND SUND
  Advokat/partner
  +47 38 02 85 00
  +47 91 75 02 71
  os@interjuris.no

  Øyvind Sund arbeider bredt med alminnelig forretningsjus, og har spesialkompetanse innenfor saker som omhandler insolvens, fast eiendom og entrepriserett, offentlige anskaffelser, samt selskapsrett. Han har betydelig erfaring med å bistå selskaper og kreditorer med finansiell restrukturering, sikring av kreditorinteresser og andre insolvensrelaterte problemstillinger. Han benyttes også som bobestyrer ved Kristiansand tingrett, og har bred prosedyreerfaring. Øyvind Sund har videre erfaring med styrearbeid, både i form av egne verv og ved at han regelmessig bistår styrer i deres arbeid. Han bistår også klienter i anledning regelverket knyttet til offentlige anskaffelser.

  Hovedarbeidsområder:
  Løpende bistand og rådgivning i kontraktsforhold
  Insolvens og restrukturering
  Fast eiendom og entrepriserett
  Offentlige anskaffelser
  Selskapsrett
  Arbeidsrett
  Tvisteløsning

  Utdannelse/praksis:
  Partner, Advokatfirmaet InterJuris DA 2017
  Ansatt advokat Visma Advokater AS 2014-2017
  Advokatforum, egen advokatvirksomhet i kontorfellesskap 2008-2014
  Ansatt advokat Advokatfirma Krabberød 2005-2008
  Advokatfullmektig Advokatfirma Krabberød 2004-2005
  Advokatfullmektig Advokatfirma Hansen 2003-2004
  Juridisk embetseksamen 2003

  Språk: Norsk, Engelsk


 • MAY-BRITT S. EIDE
  Kontorleder/sekretær
  +47 38 02 85 00

  mbe@interjuris.no

  Les mer

  x
  MAY-BRITT S. EIDE
  Kontorleder/sekretær
  +47 38 02 85 00
  mbe@interjuris.no