Medarbeidere

JENS RICHARD ANDERSEN

Advokat (H) / partner
+47 38 02 85 00   |   +47 97 10 99 55   |   jra@interjuris.no   |  

Jens Richard Andersen har bred forretningsjuridisk erfaring med hovedvekt på norsk- og internasjonal kontraktsrett innen handel og industri, selskapsrett og transaksjoner, samfunnsansvar, finansiering og forsikringsrett. Han har møterett for Høyesterett og har bistått en rekke klienter ved norske domstoler og for norske og utenlandske voldgiftdomstoler. Jens Richard Andersen har vært oppnevnt som dommer i en rekke voldgiftssaker. Han har gjennom en årrekke opparbeidet seg en betydelig styreerfaring, særlig fra industribedrifter. Han holder foredrag om emner knyttet til forsikringsrett, bedrifters samfunnsansvar og internasjonal voldgift.

Hovedarbeidsområder:
Utarbeidelse og tolkning av norske og engelsk språklige kontrakter for handel, industri og tjenesteytende næringer.
Selskapsrett og transaksjoner/M&A
Selskapers samfunnsansvar/ anti- korrupsjonslovgivning
Finansiering (lån/ EK)
Tvisteløsning/ voldgift
Forsikring (herunder transportforsikring)
Styrearbeid

Utdannelse/ praksis:
Partner, Advokatfirmaet InterJuris, 2016
Partner, Advokatfirmaet Kjær, 2007
Partner, Advokatfirmaet Wiersholm, Oslo, 1987
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Wiersholm, Oslo, 1984
Departementet for Handel og Skipsfart, Internasjonale garantier, 1982
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Bryge & Albert, Kristiansand, 1980
Juridisk Embetseksamen, Universitetet i Oslo, 1979.

Språk: Norsk, engelsk

 

Tilbake