Medarbeidere

LARS GUNNAR NAG

Advokat/ partner
+47 38 02 85 00   |   +47 47 90 24 50   |   lgn@interjuris.no   |  

Lars Gunnar Nag arbeider hovedsakelig med forretningsjuridisk rådgivning og bistår særlig selskaper med spørsmål relatert til kontraktsrett, herunder erverv og utvikling av fast eiendom, entreprise, m.v. Han bistår også klienter med rådgivning knyttet til selskapsrett og arbeidsrett.
Nag har opparbeidet seg betydelig erfaring knyttet til entreprisekontrakter, både Norsk Standard og ulike former for OPS- og samspillskontrakter.

Hovedarbeidsområder:
Utarbeidelse og tolkning av kontrakter
Kontraktsforhandlinger
Omstilling og nedbemanning
Selskapsrett
Selskapers samfunnsansvar / antikorrupsjonslovgivning
Tvisteløsning / voldgift

Utdannelse/praksis:
Partner, Advokatfirmaet InterJuris 2016
Partner, Advokatfirmaet Kjær, 2014
Fast ansatt advokat, Advokatfirmaet Kjær, 2013
Advokatfullmektig Advokatfirma Myhre & Johnsen, 2011 - 2013
Daglig leder Rørhuus Anlegg AS, 2010 - 2011
Juridisk rådgiver Agder OPS Vegselskap, 2006 - 2010
Juridisk direktør Utdanningsdirektoratet, 2004 - 2006
Førstekonsulent / rådgiver / seniorrådgiver Kunnskapsdepartementet, 1998 - 2004
Juridisk embetseksamen, 1997

Språk:
Norsk
Engelsk

 

Tilbake