Honorarsatser

Vi benytter normalt følgende honorarsatser;

 

NÆRINGSDRIVENDE:
Fra NOK 1.800,- til NOK 3.200,-.
I tillegg kommer MVA (25 %).

 

PRIVATE KLIENTER:
Fra NOK 1.500,- til NOK 1.900,-, eksklusive MVA, tilsvarende NOK 1.875,- og NOK 2.375,-, inkludert MVA.

 

STATENS RETTSHJELPSORDNING:
Vi utfører enkelte saker for private som har krav på omkostningsdekning fra staten. Honorarsatsen er da NOK 1.020,- (pr. 1.1.2017) som dekkes av det offentlige.

 

HONORARSATSEN VIL BLI FASTSATT I VÅR OPPDRAGSBEKREFTELSE.