Medarbeidere

ØYVIND SUND

Advokat/partner
+47 38 02 85 00   |   +47 91 75 02 71   |   os@interjuris.no   |  

Øyvind Sund arbeider bredt med alminnelig forretningsjus, og har spesialkompetanse innenfor saker som omhandler insolvens, fast eiendom og entrepriserett, offentlige anskaffelser, samt selskapsrett. Han har betydelig erfaring med å bistå selskaper og kreditorer med finansiell restrukturering, sikring av kreditorinteresser og andre insolvensrelaterte problemstillinger. Han benyttes også som bobestyrer ved Kristiansand tingrett, og har bred prosedyreerfaring. Øyvind Sund har videre erfaring med styrearbeid, både i form av egne verv og ved at han regelmessig bistår styrer i deres arbeid. Han bistår også klienter i anledning regelverket knyttet til offentlige anskaffelser.


Hovedarbeidsområder:
Løpende bistand og rådgivning i kontraktsforhold
Insolvens og restrukturering
Fast eiendom og entrepriserett
Offentlige anskaffelser
Selskapsrett
Arbeidsrett
Tvisteløsning


Utdannelse/praksis:
Partner, Advokatfirmaet InterJuris DA 2017
Ansatt advokat Visma Advokater AS 2014-2017
Advokatforum, egen advokatvirksomhet i kontorfellesskap 2008-2014
Ansatt advokat Advokatfirma Krabberød 2005-2008
Advokatfullmektig Advokatfirma Krabberød 2004-2005
Advokatfullmektig Advokatfirma Hansen 2003-2004
Juridisk embetseksamen 2003


Språk: Norsk, Engelsk

 

Tilbake