Medarbeidere

Anders Hansson

Advokat/partner
+47 38 02 85 00   |   +47 95 77 58 75   |   hansson@interjuris.no   |  

Anders Hansson har arbeidet mye med arbeidsrettslige problemstillinger; fra inngåelse av ansettelsesavtaler til endringer og oppsigelse. Anders’ arbeidsområder inkluderer individuell og kollektiv arbeidsrett, herunder saker om pensjon og virksomhetsoverdragelse. Som advokat og tidligere dommerfullmektig har Anders opparbeidet seg betydelig erfaring fra retten, hvor han blant annet har hatt flere saker om kjøp/salg, skifte, arv og familie. Gjennom mange års arbeid i departement har han også opparbeidet seg omfattende kunnskap om forvaltningsrett og EØS/EU-rett. Anders bistår gjerne klienter med problemstillinger knyttet til inngåelse/tolkning av avtaler og sikring av pengekrav.

Hovedarbeidsområder:
Arbeidsrett - herunder individuell og kollektiv arbeidsrett, samt tilknyttede avtaler
Kjøp og salg - Kontraktsrett
Tvisteløsning/prosedyre
Arv- og familierett
Barnevern og psykisk helsevern
Miljørett
Sjørett - herunder havne- og farvannslovgivningen og arrest

Utdannelse/ praksis:
Partner/advokat, Advokatfirmaet InterJuris, 2019
Advokat/Viseadministrerende direktør, Norsk Sjøoffisersforbund, 2017
Dommerfullmektig, Hammerfest tingrett, 2014
Veileder/sensor, juridisk fakultet, Universitetet i Oslo, 2014
Rådgiver/seniorrådgiver, Maritim avdeling i Nærings- og fiskeridepartementet, 2011
Førstekonsulent, Miljøverndepartementet, 2009
Master i rettsvitenskap (juss), Universitetet i Oslo, 2008

Språk: Norsk, engelsk

 

Tilbake