Advokatfirmaet INTERJURIS DA tilbyr allsidig juridisk kompetanse til næringslivet og private klienter. Vi har kontorer i Kristiansand.

Vi arbeider mye med selskapsrett og transaksjoner, entreprise- og anleggsprosjekter, kontraktsutforming for handel, industri og tjenesteytende næringer (norsk og engelsk), finansiering av virksomheter, arbeidsrettslige problemstillinger og sikring av immaterielle rettigheter.

Som advokater ser vi det som vår viktigste oppgave å hindre og begrense konflikter. Det gjør vi best ved å bidra til etablering av gode og forutsigbare avtaler. Når tvist allerede er oppstått ønsker vi, basert på godt juridisk håndverk, å tilstrebe gode løsninger. Våre advokater har betydelig prosedyreerfaring, men vi mener at tvisteløsning for domstolene bør begrenses til de tilfeller der alle andre rimelige muligheter for avslutning av en tvist har vært prøvd.

Les mer om oss her.

Hva kan vi
hjelpe deg med?

    Ditt navn

    E-post

    Emne

    Melding