Om oss

INTERJURIS DA tilbyr allsidig juridisk kompetanse til næringslivet og private klienter.

Vi arbeider mye med selskapsrett og transaksjoner, entreprise- og anleggsprosjekter, kontraktsutforming for handel, industri og tjenesteytende næringer (norsk og engelsk), finansiering av virksomheter, arbeidsrettslige problemstillinger og sikring av immaterielle rettigheter.

Som advokater ser vi det som vår viktigste oppgave å hindre og begrense konflikter. Det gjør vi best ved å bidra til etablering av gode og forutsigbare avtaler. Når tvist allerede er oppstått ønsker vi, basert på godt juridisk håndverk, å tilstrebe gode løsninger. Våre advokater har betydelig prosedyreerfaring, men vi mener at tvisteløsning for domstolene bør begrenses til de tilfeller der alle andre rimelige muligheter for avslutning av en tvist har vært prøvd.

Våre advokater har lang og allsidig kompetanse. Vi er derfor kompetente til å bidra med rådgivning på en rekke rettsområder. Det juridiske landskap er for øvrig blitt svært komplisert, og i noen sammenhenger vil vi komme til kort. Vi samarbeider med en rekke advokatfirmaer i inn- og utland og kan dermed bidra til gode juridiske råd på alle rettsområder i det meste av verden.